11.2 Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Teologiska fakulteten

Föreståndare: Martha Middlemiss LeMón , 018-471 21 71

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) är Uppsala universitets centrum för flervetenskaplig forskning kring religiös och social förändring. Bland de projekt som för närvarande bedrivs vid CRS kan framhållas forskningsprogrammet The Impact of Religion - Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018.

Telefon:
018-471 21 71
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala
Webbsida:
http://www.crs.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin