Johan Eddebo

Kort presentation

Jag är docent i religionsfilosofi. Mina forskningsintressen är metafysik, medvetande- och vetenskapsfilosofi, kunskapsteori samt förhållandet mellan livsåskådningar, teknologi och politik. Med analytisk filosofi som utgångspunkt har jag ett brett förhållningssätt till filosofin och tillämpar även perspektiv och metoder från fenomenologin, medeltidens filosofi och den aristoteliska traditionen.

Jag medverkar för närvarande i WASP-HS-projektet Artificial Intelligence, Democracy and Human Dignity.

Nyckelord

  • aristotelianism
  • metaphysics
  • phenomenology
  • philosophy of mind
  • philosophy of science

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Johan Eddebo

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin