Anna-Sara Lind

Professor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 76 50
Mobiltelefon:
070-167 98 50
E-post:
Anna-Sara.Lind@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Forskare Vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Mobiltelefon:
070-167 98 50
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

Forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

Mobiltelefon:
070-167 98 50
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

Kort presentation

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid bemärkelse, på hur EU-rätten inverkar på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten samt hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Lind är vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (UU) samt ledamot i styrgruppen för WASP-HS.

Biografi

f. 1977

Professor i offentlig rätt (1 januari 2018)

Jur. kand (2003)

Jur. dr konstitutionell rätt (nov. 2009)

Universitetslektor i offentlig rätt (feb. 2011)

Docent i offentlig rätt (april 2014)

Vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, 2019-

Bitr. programledare Impact of Religion - challenges for society, law and democracy, maj 2014-2020

Ansvarig på Juridiska inst. för regeringsuppdraget att utbilda offentligt anställda i mänskliga rättigheter, oktober 2015-2016

Projektledare teologiska fakulteten, 2016-2020

Föreståndare Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, 1 jan 2017-30 juni 2017

Interna uppdrag

Ledamot i forskningsutskottet, 1 juli 2020-

Ledamot i fakultetsnämnden 1 juli 2014-30 juni 2020

Studierektor för forskningen, 1 juli 2011-31 december 2012

Ordförande i juridiska doktorandrådet HT 2005 - VT 2006. Vice ordförande i juridiska doktorandrådet HT 2004 - VT 2005.

Ledamot av forskningsutskottet vid Juridiska institutionen HT 2004 - VT 2006.

Ledamot i fakultetsnämnden VT 2006

Bitr. handledare för Lars Karlander (konstitutionell rätt), disp.18 maj 2018, juridiska institutionen, UU

Huvudhandledare för Yana Litins'ka (medicinsk rätt), disp. 12 december 2018, juridiska institutionen, UU.

Bitr. handledare för Nicole Pikramenou (offentlig rätt), disp. 2 juli 2019, Aristotle University of Thessaloniki, Grekland.

Bitr. handledare för Tim Holappa (offentlig rätt), disp. 15 september, 2023 juridiska institutionen, Stockholms universitet

Bitr. handledare för Silvia A. Carretta (civilrätt), juridiska institutionen, Uppsala universitet

Bitr. handledare för Annette Juhlin (rättshistoria), juridiska institutionen, Uppsala universitet

Externa uppdrag

Fakultetsopponent vid Therese Bäckmans disputation, 27 september 2013, Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Fakultetsopponent vid Moa Kindström Dahlins disputation, 5 september 2014, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Fakultetsopponent vid Ida Asplunds disputation, januari 2021, Umeå universitet

Ledamot i betygsnämnd vid Stanley Greensteins disputation, 1 juni 2017, Stockholms universitet.

Ledamot i betygsnämnd vid Anne Kjersti Befrings disputation, 29 mars 2019, Universitetet i Oslo.

Ledamot i betygsnämnd vid Margrét Vala Kristjansdottírs disputation, 16 augusti 2019, Universitetet i Oslo

Ledamot betygsnämnd vid Lena Enqvists disputation, 13 september 2019, Umeå universitet

Ledamot Management Team WASP-HS, 2019-

Sveriges ledamot i European commission against racism and intolerance (ECRI), 2020-

Redaktör Nordisk socialrättslig tidskrift (2016-)

Ledamot i Migrationsverkets etiska råd (2018-)

Norges forskningsråd, 2024-

Knuten till Centrum för forskningsetik och bioetik (CRB), vid UU 2011-2020

Intresseområden

Konstitutionell rätt, offentlig rätt, medicinsk rätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter, folkrätt.

Priser

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter (2016)

Kungliga vetenskapssocietetens Benzeliusbelöning 2010 (för avhandlingen Sociala rättigheter i förändring - en konstitutionellrättslig studie)

Undervisningserfarenhet

Kursföreståndare terminskurs 1/JIK II 2009-2011, vt 2013

Kursföreståndare Information och rätt (IoR) 2009-

Kursföreståndare Makt och rätt, 2012-

Kursföreståndare Medical Law, 2013-2022

Kursföreståndare Konstitutionell rätt, 2016-2019

Kursföreståndare Indirekt ledarskap 2009-2011

Terminskurs 1, terminskurs 6 (EU-rätt, socialrätt), terminskurs 4 (straffrätt), Juridisk introduktionskurs med IT-stöd.

Fördjupningskurser: Makt och rätt, Medical Law, Likabehandling och diskriminering, Information och rätt, Mänskliga rättigheter, Democracy and Human Rights, European Labour Law, EU Law and the Internal Market, Internationella organisationer, Comparative Constitutional Law, Rättssociologi, Socialrätt - Individ och system,

Euroculture

Introduction to Swedish Law

Föreläsare på Polishögskolan samt Miljörätt 5 p.

Forskning

Contributivism - On Practices, Debates and Attitudes About Grounding Democratic Inclusion on Economic Contributions (2019-2022)

Mer information, se Contributivism-projektet.

Contributivism is the idea that economic contribution grounds political influence in the form of franchise. This project investigates institutional embodiments and political prospects of this idea in the EU today. The institutional forms we study include legal practices that make economic contributions a ground for enfranchisement either directly, as in citizenship-by-investment program that give direct access to franchise, or indirectly as in investment immigration policies. We focus primarily on the first kind, common in Eastern and Southern Europe. Then we look at the political prospects of contributivism spreading to other parts of the EU. Four countries – UK, Germany, France, and Italy – are investigated. In order to establish these prospects, we examine what law-makers claim by studying parliamentary debates on voting rights for foreign residents and non-resident citizens, and then we probe contributivist attitudes in the electorate. The research design combines theory development with systematic empirical studies: in-depth comparative studies of the laws enabling “citizenship for sale”, medium-N cross-national analysis of parliamentary debates and surveys on popular attitudes by means of conjoint analyses. This methodology was chosen because we need a multidisciplinary approach and cross-national comparisons to understand how contributivism is currently practiced and if it is making a come-back, which we suspect it may.

Finansieras av Vetenskapsrådet

Artificial intelligence, democracy and human dignity, 2020-2024

Project leader. More information, see AI

Financed by the Wallenberg foundations.

Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa)

Finansieras genom det europeiska samarbetet HERA (Humanities in the European Research Area)

Forskargruppen från Sverige består av docent Anna-Sara Lind (Juridiska institutionen, Uppsala), jur. dr Victoria Enkvist (Juridiska institutionen, Uppsala universitet), docent Cecilia Wejryd (Teologiska institutionen, Uppsala universitet) samt professor emeritus Kjell-Åke Modéer (Juridiska institutionen, Lunds universitet). Anna-Sara Lind är ansvarig för den svenska delen i detta projekt som består av forskare från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Tyskland. Totalt fick projektet 1,1 miljoner euro i finansiering. 2016-2019.

Exploring Citizenship

Tillsammans med Jonas Hultin Rosenberg (statsvetenskapliga institutionen), Johan Wejryd (statsvetenskapliga institutionen) och Patricia Mindus (filosofiska institutionen). Projektet pågår 2017-2019.

Mer information på:

http://www.filosofi.uu.se/research/research-projects/exploring-citizenship/?languageId=1#__utma=1.567889321.1503734925.1505808098.1505897575.6&__utmb=1.1.10.1505897575&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1504428210.3.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=66048942

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Övrigt

Anna-Sara Lind

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin