14 Språkvetenskapliga fakulteten

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Dekan: Professor David Håkansson, tel. 018-471 63 93

Prodekan: Professor Ingela Nilsson, tel. 018-471 14 24

Prodekan: Universitetslektor Sofia Ahlberg, tel. 018-471 12 59

Utbildningsledare: Lars Hagborg, tel. 018-471 19 07

Utbildningsledare: Evelina Thåqvist, tel. 018-471 22 37

Fakultetshandläggare: Carina Westerdahl, tel. 018-471 18 92

Controller: Birgitta Magnusson, tel. 018-471 17 97

Kansli: Se 3.11.1

E-post:
sprakfak@sprakvet.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.sprakvet.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin