14.4 Institutionen för nordiska språk

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Språkvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

info@nordiska.uu.se

Ledning: prefekt@nordiska.uu.se

Studierektor grundutbildning: studierektor@nordiska.uu.se

Studierektor forskarutbildning: studierektor-fu@nordiska.uu.se

Studievägledare: studievagledningen@nordiska.uu.se

Behörighetsgivande utbildning i svenska: behorighetsgivande@nordiska.uu.se

Basic Swedish: basic@nordiska.uu.se

Basic Swedish på Gotland: basicgotland@uu.se

Swedish for Academics: swedish@nordiska.uu.se

Svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen: farmsvenska@uu.se

Tisus-testet: tisus@nordiska.uu.se

Programsamordnare:

Masterprogrammet i svenska och masterprogrammet i skandinavistik: Andreas Nord

Språkvetarprogrammet: Hanna Sofia Rehnberg, spv@sprakvet.uu.se

Likavillkor

Likavillkorsombud: Magdalena Eberger

likavillkor@nordiska.uu.se

Telefon:
018-471 12 71
E-post:
info@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.nordiska.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Skydds­ombud:
Studierektor:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin