Vincent Björkquist

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 51 97
E-post:
vincent.bjorkquist@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand. Handledare och föreläsare i Språkverkstaden. Kursledare för Nordkurs i Uppsala.

Läs mer om mitt avhandlingsprojekt under Forskning.

Nyckelord

  • digital journalistik
  • diskursanalys
  • interaktionell lingvistik
  • interaktionsanalys
  • kritisk diskursanalys
  • medielingvistik
  • medierad interaktion
  • sociala medier

Forskning

Avhandlingsprojekt, januari 2021–våren 2026:

I mitt avhandlingsprojekt tar jag reda på hur sociala medier-användarkommentarer till public service-nyhetsartiklar förhåller sig till journalistiska och redaktionella uppgifter såsom nyhetsgestaltning, medie-/metakritik och läsardialog/moderering. Jag riktar närmare bestämt intresset mot hur de kommenterande diskutanternas språkliga och kommunikativa praktiker bidrar till att omförhandla den traditionella rolluppdelningen mellan nyhetsproducent och nyhetskonsument.

Huvudhandledare: Andreas Nord; biträdande handledare: Marie Sörlin och Hanna Sofia Rehnberg

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Vincent Björkquist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin