Hanna Sofia Rehnberg

Universitetslektor i svenska språket, docent vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 12 95
E-post:
hannasofia.rehnberg@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-6262-4607

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin