David Karlander

Biträdande universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
david.karlander@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Gästforskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

E-post:
david.karlander@swedishcollegium.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala
Postadress:
Thunbergsvägen 2
752 38 Uppsala

Kort presentation

David Karlander är lingvist, biträdande lektor och Pro Futura Scientia XVII Fellow. Han intresserar sig främst för lingvistiskt tänkande och har forskat om bland annat älvdalskt språkbevarande, sociolingvstikens idéhistoria, europeisk och svensk minoritetsspråkspolitik, esperantism och graffiti. Hans nuvarande forskning finansieras genom Riksbankens Jubileumsfonds Pro Futura Scientia-program (2023–2028) och undersöker konstspråkens roll i akademisk språkvetenskap under 1900-talet.

Biografi

David Karlander är lingvist. Han intresserar sig huvudsakligen för lingvistiska tankesystem. I sin nuvarande forskning undersöker han skapandet och användandet av konstspråk – esperanto, interlingua, novial, basic och liknande – i akademisk lingvistik under 1900-talet. Projektet heter Making Languages, Making Linguistics och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond genom ett Pro Futura XVII Scientia-anslag (2023–2028). Karlander har tidigare publicerat arbeten om språksociologins idéhistoria, om europeisk och svensk minoritetsspråkspolitik, om älvdalskans lingvistik och politik, och om senmodern graffiti.

Karlander är utbildad vid Uppsala universitet (fil. mag., 2011) och Stockholms universitet (fil. dr., 2017). Han har varit postdoctoral fellow vid Society of Fellows in the Humanities, University of Hong Kong (2018–2021), Marie Skłodowska Curie Junior Fellow vid Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (2021–2022), samt universitetslektor i svenska språket vid Örebro universitet (2022–2023). Sedan september 2023 är han biträdande universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk och fellow vid Kollegiet för avancerade studier (SCAS).

David Karlander

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin