Marco Bianchi

Universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 10 83
Mobiltelefon:
072-999 93 48
E-post:
marco.bianchi@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD
ORCID:
0000-0003-2396-8033

Kort presentation

Jag är universitetslektor och prefekt vid Institutionen för nordiska språk. Mina forskningsintressen rör runologi, historisk sociolingvistik, textforskning, universitetshistoria och germansk språkhistoria.

Biografi

Akademisk bakgrund

  • 2012: universitetslektor i svenska vid Institutionen för nordiska språk
  • 2010: doktorsexamen i Nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Hösten 2003: Examen (lic.phil.) i allmän historia, fornnordisk filologi och jämförande forngermansk språkvetenskap vid Universität Zürich Schweiz.

Handledning inom utbildning på forskarnivå

  • Huvudhandledare till Sonja Entzenberg
  • Biträdande handledare till Linda Pfister

Ledningsuppdrag

  • Prefekt vid Institutionen för nordiska språk

Forskning

Aktuell forskning

Vetenskapliga uppdrag

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Marco Bianchi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin