Emma Wallin

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
emma.wallin@edu.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
emma.wallin@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin