Daniel Skog

Doktorand vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 63 67
E-post:
daniel.skog@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt huvudsakliga intresseområde är conversation analysis (CA). Det innebär att jag identifierar och analyserar sociala och språkliga mönster, samt de kommunikativa strategier, som används i interaktion.

Jag började min forskarutbildning under vårterminen 2023 och planerar just nu ett tvärvetenskapligt projekt inom medicinsk humaniora.

Nyckelord

  • conversation analysis
  • medicinsk humaniora
  • samtalsanalys
Daniel Skog

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin