Ulrika Dennerstedt

Personalsamordnare vid Institutionen för nordiska språk; Administrativ personal

Telefon:
018-471 13 04
E-post:
ulrika.dennerstedt@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FK

Biografi

Jag arbetar som personalsamordnare på Institutionen för nordiska språk och det är både inspirerande och utmanande. Jag arbetar med HR-frågor och fungerar som stöd för ledningen och är också med i ledningsgruppen. Mina arbetsuppgifter består bl.a. av att handlägga och samordna anställningar, ledigheter och sjukskrivningar för våra olika verksamheter. Mycket av min arbetstid går till att besvara HR-frågor från personalen och vara kontaktperson mot bl.a. HR-avdelningen. Utredning, kvalitetsförbättring och uppföljning i olika ärenden ingår också i mina dagliga arbetsuppgifter. Jag bistår också doktoranderna med uträkningar av prolongationer. Jag har en fil. kand. från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet.

Ulrika Dennerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin