Anna Sahlée

Universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 63 32
E-post:
anna.sahlee@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag intresserar mig för språk och utbildning, textforskning, berättande text, litteracitet och flerspråkighet, grammatik, textvisualisering och språkpsykologi.

Jag är fil.dr och universitetslektor i nordiska språk och för närvarande är jag också studierektor för våra grund- och förberedande utbildningar i svenska som andraspråk.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Anna Sahlée

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin