Lennart Elmevik

Professor emer. i nordiska språk, (74) 80 vid Institutionen för nordiska språk

Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
efter ÖK
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Bibliografier

Åhlén, Marit, 2006: Lennart Elmeviks tryckta skrifter 1996-2005. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Red. av Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams. (Namn och samhälle 17.) S. 289-296.

Från rabbal till Yggrasil. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962-2010. Red. av Maj Reinhammar. Uppsala 2011. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 2.)

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin