Lennart Elmevik

Professor at Department of Scandinavian Languages

Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Available:
efter ÖK

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bibliografier

Åhlén, Marit, 2006: Lennart Elmeviks tryckta skrifter 1996-2005. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Red. av Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams. (Namn och samhälle 17.) S. 289-296.

Från rabbal till Yggrasil. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962-2010. Red. av Maj Reinhammar. Uppsala 2011. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 2.)

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin