Lena Peterson

Professor emeritus i nordiska språk 00 vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
lena.peterson@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
efter ök
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Forskningsintressen

Runor och namn.

Tryckta publikationer

Se publikationslista i DiVA samt Jan Axelson: Lena Petersons tryckta skrifter 1974-1998. I: Runor och namn. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Red. av Lennart Elmevik & Svante Strandberg (huvudred.) samt Eva Brylla, Mats Wahlberg & Henrik Williams. Uppsala 1999. (Namn och samhälle 10.) S. 147-158.

Medutgivare av Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning 1983–2010.

Medutgivare av Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet sedan 1989.

Webbpublikationer

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Lena Peterson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin