Milena Zart

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 34 11
E-post:
milena.zart@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på den språkliga konstruktionen av diskurser om klimatförändring och -åtgärder i massmediala material från 1990-talet till 2020-talet. Det innebär att jag inte bara intresserar mig för teman i debatten utan jag studerar hur klimatdiskurser är uppbyggda genom att lingvistiskt granska hur klimatåtgärder legitimeras, hur affekt uttrycks i legitimeringar, samt hur ansvar för både klimatförändringar och åtgärder mot dem skrivs fram.

Planerad disputation: våren 2026

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin