Lisa Nilsson

Ekonomiadministratör vid Institutionen för nordiska språk; Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Telefon:
018-471 68 92
E-post:
lisa.nilsson@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Lisa Nilsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin