Amanda Bergqvist

Studievägledare (tjänstledig) vid Institutionen för nordiska språk; Administrativ personal

E-post:
amanda.bergqvist@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2024-04-18 - 2024-12-31

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin