Sara Hörberg Cruz

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 29 99
E-post:
sara.horberg.cruz@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin