Lise Horneman Hansen

Universitetslektor i nordiska språk särskilt danska vid Institutionen för nordiska språk

Telefon:
018-471 12 81
E-post:
lise.horneman-hansen@nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: måndag 11-12
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

 • Dansk lektor, undervisar om danska och nordiska språk
 • Biträdande och ställföreträdande prefekt 1/7 2021 - 31/12 2022
 • Institutionens kontaktperson för Erasmusutbyten och Nordkurs (nordiska sommarkurser i språk och litteratur)
 • Sekreterare för tidskriften Språk och stil.

Biografi

 • Studentexamen vid Svendborg Statsgymnasium, Danmark 1984
 • På Folkhögskola i Sønderjylland och Värnamo 1985
 • Studier på Institut for Nordisk Filologi, Köbenhamns universitet 1986-1993
 • Cand.mag. i danska och finska med specialavhandlingen Sproget i Svendborg. En sociolingvistisk undersøgelse af variationen i et regionalt talesprog 1993
 • Vikariat som dansk lektor vid Vasa universitet, Finland 1994
 • Doktorand på Institut for Dansk Dialektforskning, Köpenhamns universitet 1995-1998
 • Utländsk lektor i danska vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet från 1999
 • Disputation i Uppsala 2001. Avhandling: Jysk -de-bøjning: En undersøgelse af svag præteritumbøjning i jyske dialekter.
 • Studierektor för grundutbildningen 2008-2015
 • Programsamordnare för Språkvetarprogrammet 2016-2021
 • Biträdande prefekt 2021-2022

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Böcker

Kapitel

Lise Horneman Hansen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin