14.1 Engelska institutionen

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Språkvetenskapliga fakulteten

E-postadresser:

Studievägledare: studievagledare@engelska.uu.se

Prefekt: prefekt-eng@uu.se

Studierektor grund- och avancerad nivå: studierektor@engelska.uu.se

Studierektor forskarnivå: studierektorfu-eng@uu.se

Koordinator för Masterprogram i engelska: masters@engelska.uu.se

Expeditionens öppettider: mån-fre, 09:30-11:30.

Telefon:
018-471 12 47, 018-471 12 45
Fax:
018-471 12 29
E-post:
Info@engelska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala
Webbsida:
http://www.engelska.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin