Julia Brummer

HR-generalist vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Mobiltelefon:
073-469 75 42
E-post:
julia.brummer@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

HR-generalist vid Engelska institutionen

Mobiltelefon:
073-469 75 42
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala
Julia Brummer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin