Daniela Lillhannus

Doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

E-post:
daniela.lillhannus@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Womher - Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan, centrum för kvinnors psykiska hälsa

Daniela Lillhannus

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin