14.2 Institutionen för lingvistik och filologi

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Språkvetenskapliga fakulteten

Funktions- och kontaktadresser:

Prefekt: prefekt@lingfil.uu.se

Studerandeexpedition: info@lingfil.uu.se

Studievägledning: studievagledare@lingfil.uu.se

Studierektor (grundnivå och avancerad nivå): studierektor@lingfil.uu.se

Studierektor (forskarnivå): meriem.beloucif@lingfil.uu.se

Admin. studierektor (forskarnivå): johan.heldt@lingfil.uu.se

Utbytesstudier: erasmus@lingfil.uu.se

Hemsida: webmaster@lingfil.uu.se

Studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd, kontaktperson: helena.lothman@lingfil.uu.se

Masterprogram i språkteknologi, samordnare: eva.pettersson@lingfil.uu.se

Frågor om grekiska: grekiska@lingfil.uu.se

Frågor om latin: latinfragor@lingfil.uu.se

Telefon:
018-471 22 52
E-post:
info@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.lingfil.uu.se
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
IT-ansvarig:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin