Ingela Nilsson

Professor i grekiska ssk bysantinsk grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 14 24
E-post:
ingela.nilsson@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
Professor

Kort presentation

Professor i grekiska med särskild inriktning mot bysantinsk litteratur och narratologi. Forskningsgrupp: Retracing Connections (https://retracingconnections.org/

Biografi

Jag disputerade i grekiska vid Göteborgs universitet 2001. Under åren 2002-2004 var jag postdoktoral forskare vid Freie Universität Berlin, innan jag kom till Uppsala som forskarassistent i slutet av 2004. År 2006-2010 var jag Pro futura fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study (www.swedishcollegium.se/), 2007 utnämndes jag till docent i bysantinologi och 2010 tillträdde jag som professor i grekiska vid Uppsala universitet. Jag har också varit gästlärare och forskare vid École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) under olika perioder (2008-2009 och 2014).

Mina forskningsintressen rör sig kring förhållandet mellan antik och bysantinsk litteratur utifrån ett berättartekniskt och transtextuellt perspektiv (i synnerhet under 1100-talet), relationen mellan ord och bild i Bysans, historiografi och fiktiva berättarstrategier, samt bilden av Bysans i det efterbysantinska Europa.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Ingela Nilsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin