László Károly

Professor i turkiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 10 89
E-post:
Laszlo.Karoly@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0001-7723-1171

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin