Johan Sjons

Universitetsadjunkt i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
johan.sjons@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Johan Sjons

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin