Yves Diop

Doktorand i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
yves.diop@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen rör emotioner, narratologi, och retorik. I mitt avhandlingsarbete om emotioner hos Homeros undersöker jag dels hur de representeras på karaktärs- och berättarnivå, dels framkallas hos åhörare och läsare. Ett centralt tema är hur berättarteknik och formella egenskaper hos texterna formar berättelserna på sätt som kan framkalla estetiska och epistemiska emotioner hos läsare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin