Institutionen för lingvistik och filologi är en av fyra institutioner inom Språkvetenskapliga fakulteten. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom följande ämnesområden.

  • Asiens språk och kulturer: assyriologi, indologi, iranska språk, jämförande indoeuropeisk språkforskning, kinesiska (sinologi), semitiska språk och turkiska språk.

  • Europas klassiska språk: grekiska med bysantinologi och latin.

  • Allmän och tillämpad språkvetenskap: lingvistik (med swahili) och språkteknologi (datorlingvistik).

Omkring 75 personer är anställda vid institutionen, bland dem 17 professorer, 15 lektorer, ca 10 forskare och postdoktorer, ca 5 adjunkter och 23 doktorander. Institutionen är hemvist för ett tjugotal externfinansierade forskningsprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin