Om institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för lingvistik och filologi är en av fyra institutioner inom Språkvetenskapliga fakulteten. Information om institutionens verksamhet ges på systersidor till denna.

Institutionen leds av en prefekt (Dimitrios Iordanoglou), två biträdande prefekter (Mats Dahllöf, Niklas Edenmyr) och en institutionsstyrelse.

Institutionens styrelse 2022-2024

Modell F: Prefekt, 6 lärare, 1 TA-personal, 3 studenter.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Dimitrios Iordanoglou (ordförande, prefekt)

Mats Dahllöf (vice ordförande, stf prefekt)

Lärare

 

Mats Dahllöf


Helena Löthman


Beáta Megyesi (tjänstledig)


Ingela Nilsson


Eva Pettersson


David Westberg

Harald Hammarström (1)


Lena Rydholm (2)


Sara Stymne (3)


Birsel Karakoç (4)


Fredrik Wahlberg (5)


Anju Saxena (6)

TA-personal


Johan Heldt

Zandra Karlström Staf

Doktorand- och studeranderepresentanter


Philipp Rönchen (doktorand)

Oscar Billing (doktorand)

Vilmer Hansson (studerande)

--

Axel Melbin (studerande)

--

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin