Helena Löthman

Universitetsadjunkt i kinesiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 14 86
E-post:
helena.lothman@lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
enl ök per epost

Biografi

Undervisning

Jag har undervisat i kinesiska sedan 1992, först vid Stockholms universitet, sedan 2010 här vid Uppsala universitet. Jag undervisar ett brett utbud av kurser på grund- och avancerad nivå, mest språkkurser innehållande textläsning och grammatik, men även uttalsövningar för nybörjare i språket samt handledning av kandidatuppsatser.

Pedagogisk grundsyn

För att lära dig något riktigt bra behövs glädje, övning, entusiasm, övning, ännu mer glädje och så lite mer övning. Efter tusentals timmar av träning behärskar du det!

Jag ser min uppgift som lärare att vara vägvisare till den kunskap mina studenter ska lära sig. Det är den enskilda studenten som genom att lägga ner tid och kraft gör jobbet, medan jag introducerar begrepp och grammatik, förklarar strukturer och "knuffar på i uppförsbackarna". Jag erbjuder mina studenter ett smörgåsbord av lärstrategier och studietekniker. Jag ger dem övningar och uppgifter som ibland ska lösas i grupp, ibland enskilt. Med de olika varianterna hoppas jag täcka in alla individuella studenters behov och lärsätt.

Mentor

Jag är medlem i mentorsnätverket sedan 2014 och tar mentorsuppdrag på svenska och engelska. Jag är mentor av två anledningar. En är att jag vill dela med mig av min erfarenhet och vara ett stöd, ett stöd som inte fanns när jag var ny som lärare vid universitetet. Den andra orsaken är att jag är nyfiken på hur andra, inom alla discipliner, lägger upp sin undervisning - jag vill helt enkelt lära mig mer, sådant som eventuellt skulle fungera bra även i min språkundervisning.

Forskning

Jag forskar om olika aspekter av den socioekonomiska situationen för kinesiska kvinnor på den kinesiska arbetsmarknaden. Andra forskningsområden av intresse är kinesiska frivilligorganisationers arbete och villkoren för migrantarbetare. Jag är också intresserad av pedagogik och didaktik, särskilt kinesiska.

Jag arbetar på min doktorsavhandling No Job - No Independence? Women On and Off the Labor Market in Beijing and Tianjin. Den undersöker hur kinesiska kvinnor i två av Kinas större städer socioekonomiskt hanterade arbetslöshet. Arbetet bygger på intervjuer som genomfördes under fältarbete i Peking och Tianjin med kvinnliga arbetare som avskedats från statligt ägda företag och med kvinnor som har hittat ny sysselsättning efter arbetslöshet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Helena Löthman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin