14.3 Institutionen för moderna språk

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Språkvetenskapliga fakulteten

Telefon:
018-471 12 97
Fax:
018-471 34 80
E-post:
info@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.moderna.uu.se
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Skydds­ombud:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin