Entela Tabaku Sörman

Universitetslektor i albanska vid Institutionen för moderna språk; Albanska

Telefon:
018-471 13 16
E-post:
entela.sorman@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Entela Tabaku Sörman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin