Eva Velsker

Universitetslektor i estniska vid Institutionen för moderna språk; Finsk-ugriska språk

E-post:
eva.velsker@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Eva Velsker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin