Johan Gille

Universitetslektor i spanska, forskare i spanska vid Institutionen för moderna språk; Romanska språk

Telefon:
018-471 10 67
E-post:
Johan.Gille@moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
docent
ORCID:
0000-0002-7948-1788

Kort presentation

Docent i romanska språk. Forskning inriktad på talad interaktion, särskilt med avseende på argumentationsmönster, men också diskursmarkörer. Arbetar även inom historisk lingvistik och filologi, bl a med en edition av 1300-talstexten Grant Crónica de Espanya.

Undervisar på språkfärdighetsinriktade eller språkvetenskapliga kurser på Spanska A-D, samt handleder examensarbeten och doktorsavhandlingar.

Prefekt vid Institutionen för moderna språk 2015-2019.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Johan Gille

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin