16 Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Dekan: Professor Esbjörn Larsson, tel. 018-471 76 28

Prodekan: Professor Jenny Wiksten Folkeryd , tel. 018-471 24 94

Prodekan: Universitetslektor Åsa af Geijerstam, tel. 018-471 24 16

Utbildningsledare:

Anna Hagborg, tel. 018-471 14 92

Karin Lemming Sandrup, tel. 018-471 18 28

Fakultetshandläggare:

Adam Vesterbacka, tel. 018-471 2403

Utbildningssamordnare

Anette Bäckström, tel. 018-471 18 97

Controller:

Camilla Sandgren, tel. 018-471 77 33

Kansli: Se 3.11.1

E-post:
utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin