Jenny Wiksten Folkeryd

Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Jenny W. Folkeryd är professor i didaktik med inriktning mot svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Där leder hon arbetet i forskningsmiljön Studier av Språkliga Praktiker (STOLP: Studies of Language Practices). Hennes forskning och undervisning rör framförallt olika aspekter av läs- och skrivutveckling i skolans olika ämnen samt bedömning av läs- och skrivutveckling i nationella och internationella test.

Prodekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Jenny Wiksten Folkeryd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin