Karin Hassan Jansson

Universitetslektor vid Historiska institutionen

Telefon:
018-471 15 36
E-post:
Karin.Jansson@hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent, Excellent lärare

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Senior Lecturer of History, main research interest is gender in Early Modern Sweden, has written about conceptions of rape, notions on violence, masculinity and state formation, and concepts of gender and marriage in political discourses around the turn of the century 1800. Presently in the Gender and work research group, working on intersectional perspectives of the every-day work of early modern men, women and children.

Biografi

Jag disputerade i Uppsala 2002 på avhandlingen Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800. Därefter har jag arbetat bland annat på Mittuniversitetet i Härnösand och på Södertörns högskola. Från 2008 till 2011 var jag forskarassistent på historiska institutionen i Uppsala och sedan 2012 har jag haft tjänst som lektor i historia här på Uppsala universitet.

Jag har erfarenhet av undervisning på alla nivåer i högskolans utbildning i historia. År 2006 tilldelades jag Uppsala universitets pedagogiska pris för god handledning inom grundutbildningen. Under 2012 och 2013 ledde jag arbetet med att reformera vår a-kurs och från 2013 till september 2019 var jag studierektor för grundutbildningen. Under 2013 var jag ordförande i den bedömargrupp som utvärderade landets utbildningar i historia för Universitetskanslersämbetet. I april 2015 blev jag som första lärare på historisk-filosofiska fakulteten utnämnd till excellent lärare. Från 2016 till 2021 har jag varit medlem i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för historia (HS-I), de två sista åren som dess ordförande.

Forskning

Min forskning har huvudsakligen kretsat kring frågor om kön i det svenska samhället från medeltiden fram till mitten av 1800-talet. Spänningar och förändringar i de normsystem som ligger till grund för hur människor agerar och argumenterar har stått i fokus för min forskning liksom hur förståelsen av kön integreras i samhällets struktur och maktordning. Många av de studier jag gjort har byggt på rättsprotokoll och lagar, men jag har också arbetat med riksdagshandlingar, pamfletter och tidningar från tiden kring sekelskiftet 1800.

Just nu arbetar jag med frågor som rör kön och arbete i det tidigmoderna Sverige inom ramen för projektet "Gender and-Work" som bedrivs på Historiska institutonen under ledning av Maria Ågren. I boken Making a living, making a difference: gender and work in early modern European society (2017, ed. Maria Ågren) var jag huvudansvarig för kapitel 5, "Constitutive Tasks: Performances of Hierarchy and Identity". Från 2017 är jag, tillsammans med Jonas Lindström, forskningsledare i "Gender and work", fas 2. I denna fas av projektet arbetar jag bland annat med en bok om hur kvinnors och mäns arbete beskrevs i samhällsdebatt under 1700- och 1800-talet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Dataset

Karin Hassan Jansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin