13.5 Institutionen för idéhistoria

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska fakulteten

Telefon:
018-471 29 47
Fax:
018-50 44 22
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.idehist.uu.se
Prefekt:
Stf. prefekt:
Administrativ chef:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin