Arvid Sjödin

Doktorand vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
arvid.sjodin@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid Institutionen för idéhistoria sedan september 2023. Mina intressen kretsar kring kapitalismens, marknadens och konsumtionens historia, samt urbana rumsligheters historia. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag möjliggöranden av rörelse i urbana rum under 1900-talets mitt, och de föränderliga föreställningar om konsumenters subjektiviteter och kroppar genom vilka dessa rörelser producerats.

Arvid Sjödin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin