Maja Bondestam

Professor vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
maja.bondestam@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent i idé- och lärdomshistoria

Kort presentation

Maja Bondestam är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om kroppens historia i vid mening, om jaguppfattningar och uppkomsten av moderna identitetsbegrepp.

Nyckelord

 • concepts of age
 • cultural history of science
 • disability studies
 • early modern and modern history
 • gender history
 • history of knowledge
 • history of medicine
 • history of sexuality
 • history of the body
 • monstrosity
 • temporality

Biografi

Doktorsavhandlingen, Den moraliska kroppen (Gidlunds, 2002), skrevs vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Den handlar om kön, individualitet och normerande kroppsbegrepp i 1800-talets populärmedicin.

Verkade 2003-07 som forskare, lärare och vikarierande studierektor vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet och genomförde projektet 'Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750-1850', finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Dess viktigaste resultat blev boken Tvåkönad: Studier i den svenska hermafroditens historia (Nya Doxa, 2010).

Hade 2007-14 en så kallad ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek för att forska om manlig auktoritet och kroppslighet. Utgångspunkten var Erik Wallers medicinhistoriska boksamling och projektet resulterade i boken Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 1580-1850 (Nya Doxa, 2020). Handledde samtidigt två doktorander i idé- och lärdomshistoria som disputerade 2011 och 2014.

Docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2010 och sedan 2014 anställd som universitetslektor i samma ämne. Har vid institutionen haft uppdraget som Studierektor på grund- och avancerad nivå i två omgångar, 2014-22.

Undervisade och forskade 2015-20 i programmet "Medicine at the borders of life: Foetal research and the emergence of ethical controversy in Sweden". Finansiär: Vetenskapsrådet. Projekt-ID: 2014-01749_VR. Programmet leddes av Solveig Jülich och resulterade för min del i två mer omfattade publikationer; Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, ed. Maja Bondestam (Amsterdam University Press, 2021); De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant (Makadam, 2022), och fyra antologibidrag. Handledde samtidigt en doktorand som disputerade 2022.

Befordrades till professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2023.

Tidigare projekt

“Extraordinary births and their value in Swedish medicine, 1660–1830”. Part of the research program: "Medicine at the Borders of Life: Foetal Research and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden", 2015-2020, led by Professor Solveig Jülich, and granted by The Swedish Research Council Distinguished Young Researcher Grant.

"Age and Identity in Northern Europe before 1800: Studies in Cultural History". Riksbankens Jubileumsfond bidrog med medel för planering, 110601-120229.

"Manlig auktoritet och kroppslighet kring sekelskiftet 1800". Projektet utfördes inom ramen för en så kallad ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek, 071022-121022, och finansieras av UB, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien.

”Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750–1850”, projektledare: Maja Bondestam, finansierat av Riksbankens jubileumsfond 060101-071231. Summa: 1,4 milj.kr.

”Från fadersvälde till broderskap: Konstruktioner av kön i upplysningens tidevarv”, projektledare: FD Karin Hassan Jansson. Post. doc. projekt finansierat av Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet 050101–051231.

Forskning

Mina forskningsintressen rör kroppens historia i vid mening i övergången mellan tidigmodern och modern tid men även mer teoretiska frågor om normer, makt, språk och identitet. Flera studier tar avstamp i svensk och europeisk medicinhistoria och kopplar an till genus- och sexualitetshistoria, monsterstudier och frågor om kroppslig temporalitet.

Nyligen avslutades ett forskningsprojekt inom programmet "Medicine at the borders of Life: Foetal research and the emergence of ethical controversy in Sweden". Finansiär: Vetenskapsrådet. Projekt-ID: 2014-01749_VR. Resultaten beskrivs närmare här ovan, under Biografi.

Det forskningsprojekt jag upptas av för tillfället heter "Sexual selves in the making: Intimacy and the Swedish culture of solitude, 1930-50" och handlar om omstöpningen av utomäktenskapliga sexuella relationer under folkhemseran.

En annan studie jag hoppas kunna genomföra handlar om Norden under sent 1500-tal och om den barocka kroppen som en utmanare av ordning, balans och symmetri. Vad var värdet av vidunderlighet, överdrifter och oregerlighet vid denna tid och hur var medicin och naturalhistoria del av detta?

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Maja Bondestam

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin