Petter Hellström

Forskare vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
petter.hellstrom@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-3212-6965

Kort presentation

Jag är idéhistoriker med inriktning mot vetenskapshistoria. I min forskning undersöker jag den roll som bilder och metaforer, modeller och system har spelat i vetenskapens historiska utveckling, med särskilt fokus på de biologiska vetenskaperna.

Akademiska meriter: FD, MPhil, BA Hons

Nyckelord

 • diagrams
 • historical epistemology
 • historiography
 • history of biology
 • history of evolutionary theory
 • history of science
 • maps
 • metaphors
 • models
 • science and religion
 • visual culture

Biografi

Jag är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria, disputerad 2019 vid Uppsala universitet. Sedan tidigare har jag en masterexamen i vetenskapshistoria och filosofi från universitetet i Cambridge, samt en kandidatexamen i arabiska och religionsvetenskap från universitetet i London.

Utöver olika anställningar vid Uppsala universitet har jag även arbetat vid Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Universität Luzern. Jag har varit inbjuden gäst vid universiteten i Cambridge och Luzern samt vid Max-Planck-Institut i Berlin och Centre Alexandre-Koyré i Paris.

Forskning

Jag disputerade hösten 2019 på avhandlingen Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy. Avhandlingen tilldelades 2020 års pris för förtjänstfull vetenskaplig gärning av Carl Johans Förbundet. En omarbetad och expanderad version av avhandlingen kommer att ges ut av Zone Books.

Sedan 2022 är jag forskningsledare för projektet "Afrikas vita fläckar: Hur upplysningens geografer rensade kartan". Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Under projekttiden är jag knuten som gästforskare till Centre Alexandre-Koyré i Paris.

Media

Jag har ett stort intresse för populärvetenskaplig kommunikation och samverkan, och medverkar gärna i radioprogram, poddar och tidningsartiklar.

Populärvetenskapligt författande och mediemedverkan i urval:

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Övrigt

Petter Hellström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin