Julia Nordblad

Universitetslektor vid Institutionen för idéhistoria

Telefon:
018-471 57 48
E-post:
julia.nordblad@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Biografi

Jag är universitetslektor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, och forskar om den ekologiska krisens idéhistoria, i synnerhet dess tidsliga aspekter. Jag arbetar just nu med två projekt. Det första är en politisk historia om begreppet biologisk mångfald (biodiversity). Det andra är ett RJ-finansierat projekt om den ekologiska ekonomin (ecological economics) som politiskt tänkande, 1980–2000.

Jag disputerade i april 2013 vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet på en avhandling med titeln Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925.

Sedan disputationen har jag arbetat inom det miljöidéhistoriska fältet. Jag har också gästforskat vid Sciences Po i Paris (våren 2018), och EHESS i Paris (våren 2015). Under hösten 2023 kommer jag att vara gästforskare vid Center for Applied Ecological Thinking (CApE), Köpenhamns universitet.

Forskningsintressen

Jag har ett brett intresse för miljöidéhistoria, och har arbetat särskilt med miljö och klimat i det ekonomiska tänkandets historia. Min forskning tar ofta sin utgångspunkt i begreppshistoriska metoder, där begrepp förstås som både arena för konflikter och som traditionsbärare. Jag arbetar särskilt med miljöbegrepp som 'biologisk mångfald' och 'ekosystemtjänster', och 'framtida generationer'. Jag har också intresserat mig för politiska temporaliteter, i synnerhet långsiktighet som tema i politisk teori och retorik, liksom politiska begrepp om framtiden i miljödebatter sedan 1970-talet. Jag har också också sysslat med politiska begrepp som 'representation' och 'allmänintresse' särskilt i fransk skogspolitik under första halvan av 1800-talet.

Akademiska meriter

FD (2013), docent i idé- och lärdomshistoria (2019)

Utmärkelser

Stipendiet ur Kurt Aspelins minnesfond 2017

Cliopriset 2014

Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne 2013

Per Nyströms vetenskapspris 2013

Media

Sumpcypressens ögonblick gör människan gåtfull

Radioessä i Obs, Sveries Radio.

https://sverigesradio.se/avsnitt/sumpcypressens-ogonblick-gor-manniskan-gatfull

Om klimatet och ekoideologierna

Filosofiska rummet i Sveriges Radio.

https://sverigesradio.se/avsnitt/politiska-rummet-om-miljon-och-klimatet

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Julia Nordblad

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin