Thomas Karlsohn

Professor vid Institutionen för idéhistoria

Telefon:
018-471 72 87
E-post:
thomas.karlsohn@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Biografi

Thomas Karlsohn är professor i idé- och lärdomshistoria och institutionens prefekt. Hans forskningsintressen rör i första hand utbildningshistoria och sekularisering. Han har även intresserat sig för filosofihistoria (främst hermeneutiken, romantiken och den tyska idealismen) samt för bildnings- och kanonbegreppen. Karlsohns forskning har belönats med priser vid flera tillfällen.

Thomas Karlsohn han är bland annat arbetande ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala (KVSU), styrelseledamot i Anders Karitz stiftelse samt ledamot av styrelserna för Sankt Ignatios College och Enskilda Högskolan Stockholm. Karlsohn sitter därtill i redaktionen för kulturtidskriften Arche och verkar som kulturskribent och översättare.

Thomas Karlsohn disputerade 2005 vid Göteborgs universitet. Han var under perioden 2006-2007 postdok vid samma lärosäte samt forskarassistent finansierad av Vetenskapsrådet mellan 2008 och 2011. Karlsohn antogs som docent år 2010. Han anställdes som lektor vid Uppsala universitet 2014 och utnämndes till professor år 2019.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Övrigt

Thomas Karlsohn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin