Laura Royer

Doktorand vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
laura.royer@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid institutionen för idé- och lärdomshistoria.

Jag är intresserad av global historia och relationer inom vetenskap. Min avhandling fokuserar på relationerna mellan afrikanska vetenskapliga institutioner och deras globala motsvarigheter under andra halvan av 1900-talet. Jag undersöker hur strider och förhandlingar i samband med dessa interaktioner formade globala representationer, praktiker och vetenskapspolitik.

Laura Royer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin