Martin Jansson

Universitetslektor vid Institutionen för idéhistoria

Telefon:
018-471 57 50
E-post:
martin.jansson@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin