Martin Jansson

Forskare vid Institutionen för idéhistoria

Telefon:
018-471 57 50
E-post:
martin.jansson@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade vid Uppsala universitet (Institutionen för idéhistoria) i april 2023 och är sedan 2024 akademiforskare finansierad av Kungl. Vitterhetsakademin och Natur & Kultur. Mitt projekt, Historisk tid och politisk representation 1809–1866, handlar om föreställningar om tid och historicitet i svenska representationsstrider under första halvan av 1800-talet. Min forskning kretsar, i huvudsak, kring frågor om temporalitet, historiebruk och politiska reformprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin