13.9 Institutionen för musikvetenskap

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska fakulteten

Telefon:
018-471 68 65, 018-471 62 50
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.musik.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Ekonomi­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin