Stina Lindelöw

HR-generalist vid Konstvetenskapliga institutionen

Telefon:
018-471 28 96
E-post:
stina.lindelow@konstvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

HR-generalist vid Institutionen för musikvetenskap

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 633
751 26 UPPSALA
Stina Lindelöw

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin