Samverkan vid filosofiska institutionen

Samverkansuppgiften

Utöver utbildning och forskning ingår det i högskolornas uppgift att "samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.".

Institutionens samverkan

Medarbetare vid institutionen medverkar regelbundet i media och vår forskning presenteras i radio, tv och nya medier. Vi deltar i debatter av olika slag och vissa medarbetare är utsedda till experter i etikråd och kommittéer med andra uppdrag. Vi deltar även i forskningspolitiska sammanhang och för vidare kunskap i olika allmänna forum.

Sedan januari 2020 är Jens Johansson och Olle Risberg, båda vid institutionen, redaktörer för Filosofisk tidskrift. Tidskriften har som ändamål "att bidra till en mångsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer". Tidskriften driver också podden Filosofisk podcast.

Under Nyheter hittar du exempel på institutionens engagemang i samverkansuppgiften.

Kontaktperson

Jens Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin